Turvallista ja toimivaa arkea

Tuotamme koulutuspalveluita, tutkimustoimeksiantoja ja organisaatioiden kehittämishankkeita. Kauttamme on saatavilla myös työnohjausta, konsultointia ja työsuojelupäällikköpalveluita. Erityisosaamisemme painottuu työ-, terveys- ja turvallisuusjohtamiseen, riskienhallintaan ja työhyvinvointiin.

Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Voimme toimia pitkäaikaisena kumppanina tai yksittäisin toimeksiannoin. Palvelumme perustuu tutkimustietoon ollen kuitenkin aina käytännönläheistä ja helposti omaksuttavaa ja näin ollen luontevasti siirrettävissä arkielämään.

Palvelut

Työsuojelu ja työturvallisuus

Työsuojelun tarkoituksena on turvallisuuden ja terveellisyyden sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen. Työsuojelutoiminnan perustana on toimiva turvallisuuskulttuuri, joka ilmentää koko henkilöstön sitoutumista. Turvallisuusjohtamisessa yhdistyy ihmisten, menetelmien ja toimintatapojen johtaminen. Keskeisenä ajatuksena on, että työpaikka parantaa turvallisuutta jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti. Turvallisuustyö on osa jokaisen esimiehen ja työntekijän normaalia työnkuvaa.

Vakavimmat työturvallisuusriskit liittyvät pitkälti teollisuuden toimialoihin, mutta työturvallisuus voi vaarantua myös psykososiaalisen kuormituksen tai häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kautta. Väkivallan uhkaa puolestaan kokee työssään sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan vuosittain noin satatuhatta suomalaista. Väkivalta- ja uhkatapauksia on likimäärin yhtä paljon kuin tilastoituja työtapaturmia. Työntekijöihin kohdistuva väkivalta on noussut yhdeksi keskeisimmistä työturvallisuusongelmista monella suomalaisella työpaikalla.

Työsuojelupäällikön tehtävä on huolehtia työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan ja esimiesten neuvonantajana työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa. Koulutamme aloittavia työsuojelupäälliköitä ja sparraamme kokeneita osaajia. Voimme myös toimia yrityksenne työsuojelupäällikkönä, jolloin mm. perehdymme organisaation toimintaan, laadimme toimintasuunnitelman kehittämiskohteista ja toteutamme koulutuspäiviä. Tuemme yrityksen työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan työskentelyä. Tavoitteemme on lisätä työtyytyväisyyttä ja vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.
Turvallinen työskentely on osa työntekijän hyvää ammattitaitoa. Turvallisen työskentelyn edellytykset luodaan ennakoinnin ja suunnittelun keinoin. Koulutuksessa käydään läpi uhkatilanteisiin varautumista ja niiden hallintaa sekä väkivaltatilanteen kohtaamista ja siitä selviämistä. Koulutuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden turvallisuutta, vähentää heidän kokemaansa stressiä, huolehtia työilmapiiristä sekä korostaa ammatillisuutta.
Koulutuksessa tarkastellaan työsuojelun tavoitteita, työn haitta- kuormitus- ja vaaratekijöiden tunnistamista, työhön perehdyttämistä ja työsuojelun vaikuttavuutta ja kehittämistä. Koulutuksessa harjoitellaan turvallisuuskartoituksen tekemistä ja riskienarviointia. Koulutus vahvistaa oikeita toimintamalleja sekä parantaa yrityksen turvallisuuskulttuuria. Koulutus on tarkoitettu työpisteen vastuuhenkilöille, esimiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tai muille aiheesta kiinnostuneille.
Koulutuksessa harjoitellaan case-tilanteita aidossa työympäristössä. Harjoitteet mahdollistavat erilaisten asiakastilanteiden yksityiskohtaisen harjoittelun ja tarkastelun. Koulutettavasta ryhmästä ja sen toiveista riippuen se voi sisältää osa-alueita de-eskaloinnista aina fyysisen hätävarjelun harjoitteluun. Harjoitellut toimintamallit luovat työntekijöille varmuutta toimia erilaisissa haastavissa asiakastilanteissa. Koulutus pohjautuu Turva-1 koulutuksessa opittuihin de-eskaloinnin periaatteisiin.
Poikkeamatilanneharjoituksessa harjoitellaan johtamista ja päätöksentekoa kuvitelluissa tilanteissa. Tavoitteena on lisätä vastuuasemassa olevien ihmisten valmiuksia toimia todellisessa tilanteessa. Harjoitukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta/koulutusta poikkeamatilanteista sillä harjoituksessa pyritään luomaan olosuhteet, joissa jokaisen osallistujan on helppo arvioida omaa osaamistaan.

Työ- ja organisaatiopsykologia

Hyvinvoiva työntekijä on työhönsä sitoutunut, tehokas ja motivoitunut. Työ- ja organisaatiopsykologian keskeisiä alueita ovat työelämän tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistäminen psykologisen tiedon avulla. Psykologinen asiantuntemus työelämässä edistää mm. sopeutumista muutoksiin, henkisen kuormituksen hallintaa, työssä jaksamista, työhyvinvointia ja vuorovaikutusta työyhteisössä.

Terveyspsykologia

Terveyspsykologian sisältöalueina ovat sekä mielenterveys että fyysinen terveys, lähtökohtana kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja sairastamisesta. Ihminen on psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus, näin ollen hyvinvointiimme vaikuttavat useat eri tekijät yhtä aikaa. Terveyspsykologian osa-alueita ovat mm. stressi ja sen hallinta, terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyskäyttäytyminen.  Konsultaatiomme voi pitää sisällään esim. työhyvinvointisuunnittelua, oman terveyskäyttäytymisen muuttamista, terveyttä kuormittavien tekijöiden ja voimavarojen kartoitusta tai yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Tarjoamme luentoja ja workshop-työskentelyä mm. seuraavista aiheista:

 • Mitä stressi on ja miten sitä voi hallita?

 • Työssä jaksaminen
 • Työn hallinta ja jämäkkyys
 • Työpaikkakiusaaminen

 • Organisaation muutostilanteet

 • Työyhteisön toimivuus
 • Osaamiskartoitukset

Räätälöidyt paketit

Osaamisemme ja koulutuksemme mahdollistavat myös räätälöidyt asiakaskohtaiset koulutus- ja kehittämisratkaisut. Organisaatiollanne voi olla koulutus-, tutkimus- tai kehittämistarpeita joihin voimme yhdessä suunnitellen hakea kustannustehokkaan ratkaisun. Voimme myös hyödyntää yhteistyöverkostomme lukuisia asiantuntijoita. Kuulemme mielellämme teidän toiveistanne.

Tekijät

Henri Rikander

Oikeustieteen tohtori, dosentti
Olen toiminut työsuojelun ja turvallisuusalan konsulttina ja kouluttajana yli 10 vuotta. Roolissani olen päässyt kehittämään lukuisten eri organisaatioiden käytänteitä sekä kuntasektorilla että järjestöjen kanssa unohtamatta oppilaitoksia ja elinkeinoelämää. Konsultatiivinen työotteeni on tukenut mm. organisaatioiden työsuojelutoimia, riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista sekä lainsäädännön tulkinnan että organisaatiokulttuurin ja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Olen toiminut vaativissa erityisasiantuntijatehtävissä, tutkijana ja opettajana. Poliisissa olen toiminut päällystö-, alipäällystö- ja miehistötehtävissä.

Oikeustieteellisen koulutuksen lisäksi olen opiskellut turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa, organisaatiopsykologiaa ja oikeuspsykologiaa. Olen lisäksi suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Olen perehtynyt työsuojeluun, työturvallisuuteen, organisaatioiden toimintaan ja johtamiseen ja erityisesti rikos- ja poliisioikeuteen. Olen laaja-alaisesti kiinnostunut organisaatioiden toimintakulttuurista, työn kehittämisestä, ihmisten johtamisesta ja jatkuvasta oppimisesta.

Salla Rikander

Psykologian lisensiaatti

Olen toiminut psykologina toistakymmentä vuotta eri organisaatioissa, eri ikäisten ihmisten kanssa sekä yksilöiden, että ryhmien parissa. Psykologin pohjakoulutuksen lisäksi olen täydentänyt osaamistani erikoistumalla vuosien varrella neuropsykologiaan, terveyspsykologiaan, työterveyspsykologiaan ja kriisi- ja traumapsykologiaan. Olen myös EMDR-terapeutti. Osaamisalueeni kentältä tuotan asiantuntijapalveluita eri muodoissaan: konsultaatioita, työnohjausta, luentoja sekä yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Työskentelen sujuvasti myös englannin kielellä ja etäyhteyden välityksellä. Otan asiakkaita vastaan myös yksityisvastaanotollani.

Referenssit

 • Agore-kiinteistöt
 • Allianssi ry
 • Centria ammattikorkeakoulu
 • Citycon
 • Columbus (Kauppakeskus)
 • Duo (Kauppakeskus)
 • Elo (Kauppakeskus)
 • Espoontori (Kauppakeskus)
 • Finnkino
 • Iso-Karhu (Kauppakeskus)
 • Iso-Omena (Kauppakeskus)
 • Koskikara (Kauppakeskus)
 • Koskikeskuksen ravintolamaailma
 • Koskikeskus (Kauppakeskus)
 • Lempäälän kunta
 • Lielahtikeskus (kauppakeskus)
 • Linjuri (Kauppakeskus)
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Myyrmanni (Kauppakeskus)
 • Niklas-Sport
 • Ovenia
 • Pirkkalan kunta
 • Plusterveys
 • Porin asema-aukio (Kauppakeskus)
 • Pro-tukipiste
 • Sampokeskus (Kauppakeskus)
 • Sopimusvuori
 • Sponda
 • Suomen Medisport
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen seudun osaava
 • Tampereen Steinerkoulu
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tampereen yliopisto
 • Tredu
 • Tullintori (Kauppakeskus)
 • Valkeakosken ammattiopisto
 • Varalan urheiluopisto
 • Ylöjärven kaupunki

Yhteydenotto

Turvallista ja toimivaa arkea

1 + 8 =